Interni oglas za školovanje uz rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske na doktorskim studijima u akademskoj godini 2024./2025. uz potporu Ministarstva obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15 i 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24) i članka 62. Pravilnika o izobrazbi („Narodne novine“, br. 50/23), raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za školovanje uz rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske na doktorskim studijima u akademskoj godini 2024./2025. uz potporu Ministarstva obrane:

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
STROJARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
TEHNOLOGIJA PROMETA I TRANSPORT
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
ELEKTROTEHNIKA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
INTERDISCIPLINARNE TEHNIČKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GRAĐEVINARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
RAČUNARSTVO
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GEODEZIJA
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
KEMIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
GEOGRAFIJA
– metodike nastavnih predmeta prirodnih znanosti

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
POLITOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PEDAGOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
SOCIOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PSIHOLOGIJA
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
PRAVO
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
POVIJEST
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
INFORMACIJSKE ZNANOSTI
– sve grane
Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
SOCIOLOGIJA
– sve grane

IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Znanstveno polje:
Znanstvena grana:
SIGURNOSNE I OBRAMBENE ZNANOSTI
– sve grane

 

Na Interni oglas mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij iz odgovarajućih znanstvenih polja i ispunjavaju opće uvjete iz javnog natječaja visokog učilišta za upis doktorskog studija u ak.god. 2024./2025. i/ili kandidati već upisani na doktorske studije u ranijim akademskim godinama iz znanstvenih područja, polja i grana navedenih u ovom Internom oglasu.

Potpora Ministarstva obrane za školovanje na doktorskim studijima uz rad u akademskoj godini 2024./2025. odobrava se za doktorske studije u Republici Hrvatskoj, te za doktorski studij iz znanstvenog polja Sigurnosne i obrambene znanosti (Ph.D. In Military Sciences), koji se izvodi na Doktorskoj školi za vojne znanosti (The Doctoral School of Military Sciences), Sveučilište javnih službi (University of Public Service), Mađarska, (https://en.uni-nke.hu/study-programs/doctoral-programs/phd-in-military-sciences/doctoral-school-of-military-sciences).

UVJETI ZA PRIJAVU NA INTERNI OGLAS:

  • djelatna vojna osoba (najmanje osobnog čina poručnik /poručnik korvete)
  • državni službenik s najmanje 5 godina radnog iskustva
  • službena ocjena u posljednje dvije ocjenjivane godine, ne manja od „dobar“ za djelatne vojne osobe ili „uspješan“ za državne službenike i namještenike
  • znanje engleskog jezika najmanje 75% po metodi ALCPT/ECL ili STANAG 2222
  • Izjava o spremnosti angažiranja za potrebe Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ odnosno Sveučilišta obrane i sigurnosti.

UZ PRIJAVU NA INTERNI OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

  • životopis
  • motivacijsko pismo (kandidati koji planiraju upisati doktorski studij u ak.god. 2024./2025. obvezno navesti doktorski studij te znanstveno područje/polje/granu)
  • presliku diplome/potvrde o završetku studija (kandidati koji su završili diplomski studij ili sveučilišni specijalistički studij ili stekli magisterij znanosti iz odgovarajućih znanstvenih polja)
  • presliku indeksa s položenim ispitima i potvrdu o zadnje upisanom semestru doktorskog studija (samo kandidati koji su upisani na doktorske studije)
  • dokaz o objavljenim stručnim/znanstvenim radovima iz znanstvenog područja/polja upisa.

Prijave s navedenim prilozima zainteresirani kandidati za školovanje uz rad na doktorskim studijima u ak.god. 2024./2025. uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske trebaju dostaviti na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava na Interni oglas je 12. travnja 2024. godine.