Izaslanstvo Ministarstva obrane na redovitom godišnjem sastanku ministara obrane članica SEDM procesa u Ukrajini

Ministar obrane Berislav Rončević predvodit će izaslanstvo MORH-a koje će sudjelovati na redovitom godišnjem sastanku ministara obrane država članica Foruma ministara obrane u Kijevu, od 21. do 23. listopada 2007. godine.

Na sastanku će pored ministara obrane 11 država članica SEDM-a (Albanije, Hrvatske, Bugarske, Grčke, Italije, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Turske, SAD-a i Ukrajine), sudjelovati države u statusu promatrača (BiH, Crna Gora, Gruzija, Moldova i Srbija), a kao gosti pozvani su Azerbejdžan, Češka, Mađarska, Poljska, Slovačka te predstavnici NATO-a.

SEDM proces inicirali su u ožujku 1996. godine ministri obrane 6 država kako bi pospiješili međusobnu regionalnu obrambenu i vojnu suradnju, koja je ključna za sigurnost u jugoistočnoj Europi a radi bržeg uključivanja u transatlantske integracije s posebnim naglaskom na NATO.
Ovogodišnji sastanak pružit će ministrima obrane priliku za raspravu o brojnim temama vezanim za regionalnu obrambenu i sigurnosnu suradnju, uključujući pregled aktivnosti i projekata u okviru SEDM procesa, uključivanje Ukrajine u punopravno članstvo SEEBRIG-a (South-Eastern Europe Brigade), uključivanje Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo SEDM-a, informiranje o NATO operacijama na području jugoistočne Evrope.

Ministar Rončević će se u Kijevu odvojeno sastati s ministrima obrane SAD-a, država članica A-3 te s ministrom obrane BiH.