Izvješće, evidencijski broj postupka UR-202-18-187

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE

Javni naručitelj Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, na nacrt Dokumentacije o nabavi usluge osiguranja vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane koji sudjeluju u operacijama potpore miru i ostala osiguranja vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u području obrane i sigurnosti, 
evidencijski broj postupka UR-202-18-187, objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Priloženi dokumenti:
132 KB