Javni natječaj za prijam u kadetsku službu – Sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo, Sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje u akademskoj godini 2023./ 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (“Narodne novine”, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18), raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

U akademskoj godini 2023./2024. u status kadeta/kadetkinja u jesenskom upisnom roku, bit će primljeni kandidati/kinje upisani na prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na:

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • Sveučilišni prijediplomski studij Vojno inženjerstvo – do ispunjenja upisne kvote od 70 kandidata/kinja
 • Sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje – do ispunjenja upisne kvote od 40 kandidata/kinja

Rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza 2023.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student (https://www.postani-student.hr) i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 2001. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15,
  50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u jesenskom upisnom roku u rujnu 2023.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u
  službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Kandidati koji nisu zadovoljili kriterije odabirnog postupka Ministarstva obrane RH u ljetnom upisnom roku, ne mogu se prijaviti na jesenski upisni rok, jer propisani zdravstveni i psihologijski kriteriji vrijede godinu dana.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program na portalu postani-student u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se svi kandidati/kinje koji su stekli pravo upisa na vojni studij u jesenskom upisnom roku u rujnu 2023.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage iz čl. 35. stavka 1. alineje 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Upise na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (https://vojni.unizg.hr).

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka, a prijavili su se na studij Vojnog inženjerstva odnosno Vojnog vođenja i upravljanja na portalu postani-student, bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2023.

Početkom Pripremnog kampa kandidati/kinje s Ministarstvom obrane potpisuju Predugovor o pristupanju u kadetsku službu, koji se, u slučaju odustajanja kandidata/kinje ili neostvarivanja prava na upis, može raskinuti bez obveze naknade troškova školovanja.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 50/23).

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefone referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (01/3786-666), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.