Javni natječaj za prijam u kadetsku službu: Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19) i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (“Narodne novine”, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18), raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

 

U akademskoj godini 2022./2023. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 110 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na:

 

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva – do 70 kandidata/kinja
 • Preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja – do 40 kandidata/kinja

 

Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja 2022.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student (https://www.postani-student.hr) i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

U slučaju prijave na više vojnih studijskih programa, kandidat/kinja šalje samo jednu prijavu u kojoj mora jasno navesti za koje se sve vojne studijske programe natječe.

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI/KINJE:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 2000. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (” Narodne novine”, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2022.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u
  službu u Oružane snage Republike Hrvatske (” Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete. Odabirni postupak se ne boduje, ali je njegovo zadovoljavanje preduvjet zadržavanja na listi kandidata zainteresiranih za vojne studije na portalu postani-student.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidata/kinja za odabrani studijski program na portalu postani-student u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se svi kandidati/kinje koji su stekli pravo upisa na vojni studij u prvom upisnom roku u srpnju 2022.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage iz čl. 35. stavka 1. alineje 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

U slučaju nepopunjenosti upisne kvote na pojedinom studijskom programu nakon završenog srpanjskog upisnog roka, otvorena je mogućnost prijave kandidata/kinja za rujanski upisni rok za koji će biti objavljen novi natječaj Ministarstva obrane, a sve informacije bit će dostupne i na internetskim stranicama https://www.morh.hr.

Upise na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima javnog natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (https://vojni.unizg.hr).

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, krajem kolovoza 2022. bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2022.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (“Narodne novine”, br. 158/13, 5/17, 55/19 i 139/20).

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima.

Informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefone referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (01/3786-666), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.