Ministar Božinović na vježbi PP NOS-a “Ljeto 2011.”

“Danas smo svjedočili jednoj od najuspješnijih vježbi protupožarnih zrakoplovnih snaga, a ove godine ulazimo u protupožarnu sezonu spremniji nego ikada”, rekao je ministar obrane Davor Božinović, nakon vježbe „Ljeto 2011“ koja se u srijedu, 15. lipnja, održala u splitskoj vojarni „Knez Trpimir“, na Divuljama.

Vježbi su, uz ministra obrane, nazočili državni tajnik MORH-a Mate Raboteg, zamjenik načelnika GS OS RH za operacije kontraadmiral Zdenko Simičić, zapovjednik PP NOS OS RH general bojnik Mate Obradović te drugi pripadnici MORH-a i OS RH. Vježba je prikazala visoku uvježbanost i spremnost PP snaga OS RH u provedbi protupožarne sezone 2011.

Ministarstvo obrane i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone, temeljem Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a OS RH se organiziraju, prioritetno, za zadaće potpore vatrogasnim snagama na području priobalja i otoka. Za potrebe provedbe ovih zadaća ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage sastavljene od dijelova Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, Hrvatske ratne mornarice i  Bojne za specijalna djelovanja.

PP NOS OS RH sastoji se od PP NOS HKoV, PP NOS HRZ i PZO, PP NOS HRM, a raspolaže sa šest Canaidaira C L-415, šest Air Tractora AT802A/F, dva helikoptera Mi8 MTV1, jednim desantnim brodom minopolagačem, jednim desantno-jurišnim brodom te s dva gumena čamca.

Zadaće PP NOS OS RH su, između ostalog, od pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženja i potpore gasiteljima, evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva, do potraga i spašavanja. Snage HRZ i PZO-a su, na gašenjima požara tijekom 2011. godine, bile angažirane s gotovo 4000 letova, više od 305 sati naleta, korišteni su zrakoplovi tipa CL-415, AT-802 te Mi-8 MTV1, a cijena njihovog angažmana, do 14. lipnja 2011., bila je oko 9,2 milijuna kuna.
[nggallery id=523]