Na Slunju započela obuka razvrstane pričuve | Foto: Hrvatska vojska

Na Slunju započela obuka razvrstane pričuve

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik“ Slunj u utorak, 9. studenog 2021. započela je jednotjedna obuka razvrstane pričuve u organizaciji Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske “Fran Krsto Frankopan”.

U obuci sudjeluje ključno osoblje šest pričuvnih pješačkih pukovnija i pričuvnih postrojbi borbene potpore: Topničko-raketna pukovnija, 2. topničko-raketna pukovnija, Inženjerijska pukovnija, Pukovnija protuzračne obrane i bojna veze.

Obuka se provodi u cilju podizanja razine sposobnosti zapovjedništava i ključnog osoblja pričuvnih postrojbi za provedbu dodijeljene misije i zadaća te kako bi se osvježila prethodno stečena znanja i vještine pričuvnika.

Čelnik Tima za provedbu obuke je brigadir Željko Marinov, zapovjednik 2. pješačke pukovnije, a obuku provode instruktori iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”, Simulacijskog središta, Središta za borbenu obuku te djelatnih jezgri pričuvnih postrojbi.

Obuka se provodi u terenskim uvjetima na vojnom poligonu i obuhvaća četiri programska područja koja uključuju mobilizacijske poslove, temeljne vojne vještine, upravljanje u kriznim situacijama te proces donošenja vojne odluke. Obuka za mobilizacijske poslove osposobit će ključno osoblje za samostalnu pripremu za provedbu mobilizacije i poslijemobilizacijsku obuku. Svi polaznici osvježit će znanje i temeljne vojne vještine te provesti gađanje iz osobnog oružja.

Također, u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite pri Policijskoj upravi Karlovačkoj bit će provedena obuka upravljanja kriznim situacijama tijekom koje će se ključno osoblje osposobiti za upravljanje u kriznim situacijama i upoznati s ulogom vojne organizacije u pomoći civilnim institucijama u slučaju elementarnih nepogoda, drugih nesreća i katastrofa. Najveći dio ovog obučnog ciklusa bit će posvećen procesu donošenja vojne odluke, tijekom kojeg će ključno osoblje osvježiti znanja u svrhu pripreme za moguće sudjelovanje u vojnim vježbama.

Nakon dolaska i zaduženja opreme, pričuvnike je pozdravio čelnik tima za provedbu obuke brigadir Željko Marinov koji im je poželio dobrodošlicu i upoznao ih s organizacijom života i rada te provedbom obučnih aktivnosti. “Pričuvnici su pokazali zainteresiranost za provedbu obuke i motiviranost za osvježenjem znanja iz svih područja”, rekao je brigadir Marinov.