Na Vladi Prijedlog zakona o Zakladi vojne solidarnosti i SPO

Vlada donijela Strateški pregled obrane i Prijedlog zakona o Zakladi vojne solidarnosti uputila u Hrvatski sabor na prvo čitanje

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj u četvrtak, 10. svibnja 2018. donijela je Strateški pregled obrane i usvojila Prijedlog zakona o Zakladi vojne solidarnosti koji je upućen u Hrvatski sabor u prvo čitanje.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević Vladi je predstavio nacrt Prijedloga zakona o Zakladi vojne solidarnosti istaknuvši kako su djelatne vojne osobe prilikom obavljanja svojih zadaća izložene opasnosti i mogućnosti stradavanja, što ostavlja posljedice za obitelj i zajednicu te nameće potrebu pružanja potpore u rješavanju nastalih problema.

“Čovjek je gravitacijsko središte Hrvatske vojske i upravo zato će Ministarstvo obrane putem Zaklade vojne solidarnosti omogućiti potporu zaposlenicima obrambenog resora pri svim oblicima stradavanja i ugrožavanja njihovog socijalnog statusa, ali i pružanje financijske pomoći članovima obitelji tih istih osoba. Ovakva potpora je potrebna našim ljudima. Bez zadovoljnih vojnika nema ni pobjedničke Hrvatske vojske pa će upravo zato Ministarstvo obrane nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta života i rada naših djelatnika, vojnika, dočasnika i časnika”, poručuje Krstičević.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od sto tisuća kuna koji će se na račun Zaklade uplatiti iz financijskih sredstava Ministarstva obrane. Predlaže se da se Zaklada financira iz prihoda od imovine, darovnica te Zaklada može ostvariti prihode i iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske.  Naime, sukladno prijedlogu zakona o Zakladi vojne solidarnosti, prihodi Zaklade bit će i od dragovoljnih novčanih priloga zaposlenika u obrambenom resoru koja se temeljem njihove pisane dragovoljne izjave te prihoda stečenih putem donacija i aktivnosti kao što su primjerice organiziranje dobrotvornih koncerata, prodaja tiskovina i drugo.

Ministar je naglasio i važnost donošenja Strateškog pregleda obrane koji daje konkretne smjernice za djelovanje sastavnica obrambenog resora.

“Strateški pregled obrane predlaže nastavak postupnog povećavanja izdvajanja za obranu, uvažavajući fiskalne i ekonomske mogućnosti Republike Hrvatske, prema ciljanom iznosu od 2 % BDP-a te povećanje udjela troškova opremanja i modernizacije u obrambenom proračunu”, objasnio je Krstičević i naglasio kako je povećanje izdvajanja za obranu u 2017. i 2018. godini osiguralo nastavak provedbe strateških projekata i stvorilo pretpostavke za jačanje obrambenih sposobnosti Hrvatske vojske.

“Grane Hrvatske vojske ostaju nositelji održavanja sposobnosti, a uporaba vojnih sposobnosti temelji se na njihovu združivanju kroz vojno obrazovanje, obuku i vježbe. Hrvatska vojska združivat će sposobnosti granskih i funkcionalnih sastavnica radi postizanja sinergijskog učinka u odgovoru na strateške izazove”, zaključio je ministar Krstičević.