Natječaj za civilno-vojno školovanje “KADET”

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za ljudske resurse

u suradnji s učilištima, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stipendiranje studenata u statusu kadeta, od 1. godine preddiplomskih studija, za stjecanje akademskog naziva prvostupnika, od akademske godine 2009./2010. na:

 

I. SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

2. Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

3. Prirodoslovno-matematički fakultet

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

4. Kineziološki fakultet

 • preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

5. Fakultet prometnih znanosti

 • studij aeronautike-vojni piloti

6. Ekonomski fakultet

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

7. Filozofski fakultet

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

8. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 • svi preddiplomski sveučilišni studiji

II. TEHNIČKOM VELEUČILIŠTU U ZAGREBU

 • svi preddiplomski stručni studiji

III. SVEUČILIŠTU U SPLITU

1. Pomorski fakultet

 • smjer Pomorska nautika
 • smjer Brodostrojarstvo

2. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Preddiplomski sveučilišni studiji:

 • elektrotehnika i informacijska tehnologija
 • strojarstvo
 • računarstvo
 • industrijsko inženjerstvo

Preddiplomski stručni studiji:

 • elektrotehnika
 • strojarstvo
 • računarstvo

3. Građevinsko-arhitektonski fakultet

 • svi preddiplomski studiji

UVJETI:

 • isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen(a) 1989. godine ili kasnije
 • upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju ili rujnu 2009. god.) uz plaćanje ili bez plaćanja
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija

Rok za podnošenje prijava je 30. travanj 2009. godine. Prijave se podnose Uredima za obranu u kojima se kandidati nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno po mjestu prebivališta za žene.

Kandidati trebaju dostaviti:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
 • presliku domovnice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o njegovu pohađanju
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju ili rujnu 2009.)

Potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata koji uđu u konačni odabir.

Tijekom školovanja kadetima je osigurana:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 do 1.600,00 kn (ovisno o godini studija);
 • smještaj, hrana i prijevoz;
 • obvezatna literatura;
 • po završenom školovanju posao u OSRH.