Natječaj za stipendiranje studenata / studentica od viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u RH, od akademske godine 2010./2011.

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

u suradnji s učilištima, raspisuje

N   A  T  J  E  Č  A  J

za stipendiranje studenata / studentica  od viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u RH, od akademske godine 2010./2011. na:

1.  SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 

  1. 1. Fakultet elektrotehnike i računarstva

– svi preddiplomski i diplomski studiji

  1. 2. Fakultet strojarstva i brodogradnje

– svi preddiplomski i diplomski studiji

  1. 3. Medicinski fakultet

– integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

4.   Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

– svi preddiplomski i diplomski studiji

5.   Građevinski fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

6.   Geodetski fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

7.   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

– svi preddiplomski i diplomski studiji

2. SVEUČILIŠTU U SPLITU

1. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

– preddiplomski i diplomski studiji : – elektrotehnika i informacijska tehnologija,
– strojarstvo,
– računarstvo

 

2. Medicinski fakultet

– integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

3.  Građevinski fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

4.  Kemijsko – tehnološki fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

3.  SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

1.  Medicinski fakultet

– integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

2.  Elektrotehnički fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

3.  Građevinski fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

4.  Strojarski fakultet, Slavonski Brod

– svi preddiplomski i diplomski studiji

4.  SVEUČILIŠTU U RIJECI

1.  Medicinski fakultet

– integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

2.  Građevinski fakultet

– svi preddiplomski i diplomski studiji

3.  Tehnički fakultet

– svi smjerovi preddiplomskih i diplomskih studija

4.  Pomorski fakultet

– preddiplomski studiji : – brodostrojarstvo
– elektrotehnička i informatička tehnologija u pomorstvu

 

5.  SVEUČILIŠTU U ZADRU

–  preddiplomski studij brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa

6.  TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

–  svi stručni i specijalistički studiji

7.  VELEUČILIŠTU U KARLOVCU

–  stručni studij mehatronike
–  stručni i specijalistički diplomski studij strojarstva

8.  VELEUČILIŠTU U SLAVONSKOM BRODU

–  stručni studij proizvodnog strojarstva

9.  VELEUČILIŠTU U VARAŽDINU

–  stručni studij elektrotehnike
–  stručni studij proizvodnog strojarstva
–  stručni studij graditeljstva

10.  MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

– stručni studij računarstva

11.  VELEUČILIŠTE  VELIKA GORICA

–  stručni studij održavanja zrakoplova
–  stručni studij održavanja motornih vozila
–  stručni studij održavanja računalnih sustava
–  stručni studij pirotehnologije

BITI STIPENDIST / STIPENDISTICA
MINISTARSTVA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE ZNAČI

POSTATI KVALITETAN DJELATNIK / DJELATNICA
ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

DATI SVOJ DOPRINOS RAZVIJANJU MODERNIH ORUŽANIH SNAGA
KOJE PREPOZNAJU VRIJEDNOST

KVALITETNIH VISOKOOBRAZOVANIH MLADIH STRUČNJAKA
ODABRATI PROFESIJU DOSTOJNU MLADOG I ODGOVORNOG ČOVJEKA

 

TIJEKOM STIPENDIRANJA ZAGARANTIRANA VAM JE

ADEKVATNA MJESEČNA STIPENDIJA

NAKON DIPLOMIRANJA NUDIMO:

SIGURAN POSAO I SIGURNA PRIMANJA,

MOGUĆNOST STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA,

STIMULATIVNI SUSTAV PROFESIONALNOG RAZVOJA,

MOGUĆNOST SUDJELOVANJA U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

UVJETI:

 

–          isključivo državljanstvo Republike Hrvatske

–          rođen(a) 1986. godine ili kasnije

–          upisana odgovarajuća godina redovitog studija u akademskoj godini 2010./11. uz plaćanje ili bez plaćanja

 

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti:

–          zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona

–          presliku domovnice, rodnog lista, vojne iskaznice (samo za muškarce),

–          uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci

–          potvrdu o upisanoj odgovarajućoj godini na fakultetu ili veleučilištu navedenom u natječaju

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja.

Originalni dokumenti bit će traženi samo od odabranih kandidata nakon konačnog odabira istih.

 

Rok za podnošenje prijava  je do 26. travnja 2011. godine.

Prijave se dostavljaju pisanim putem u:

Personalnu službu Ministarstva obrane, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na:

–          www.morh.hr i u Personalnoj službi MORH-a na telefone 01/4832 630, 01/4832 838, 01/4832 634