O G L A S za prijavu kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka

Pozivamo zainteresirane kandidate i kandidatkinje da se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka na koje će biti upućeni 05. listopada 2008. godine u Požegu.