Obavijest: Promjena termina testiranja znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika

Zbog tehničkih razloga došlo je do promjene u terminima testiranja znanja rada na računalu i znanja engleskog jezika objavljenih 10.02.2014.

Isto će se održati prema sljedećem rasporedu:

A) testiranje znanja rada na računalu održati će se dana 14.02.2014. u 11,00h u Ministarstvu obrane, Zvonimirova 12, Zagreb

 1. BILJANA BANJAC
 2. KRISTINA BARŠIĆ
 3. JASMINKA BLAŽIČKO
 4. DOMAGOJ BOSNIĆ
 5. DRAGAN DIMITROV
 6. SANELA FRANČEŠEVIĆ
 7. KRISTINA ILIĆ
 8. IVANA JELAVIĆ
 9. KLAUDIA JOZANOVIĆ
 10. DORA MARIJA KATULIĆ
 11. GORDANA KOBAC
 12. NATALIJA KOZAR
 13. IVANA MAMIĆ
 14. HRVOJE MANDIĆ
 15. IVANA MEDVEDOVIĆ
 16. SANJA OLIVARI
 17. IVANA PERKOVIĆ
 18. ANA STANIĆ
 19. IVA ŠARAVANJA
 20. ANA ŠUMIĆ
 21. KAROLINA VRLEC
 22. ANGELINA VUKANOVIĆ

 
B) testiranje engleskog jezika održati će se u Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski”, Školi stranih jezika „Katarina Zrinska“ Ilica 256 b., Zagreb prema sljedećem rasporedu:

dana 14.02. 2014. godine u 8,00 sati

1.     BILJANA BANJAC
2.     KRISTINA BARŠIĆ
3.     JASMINKA BLAŽIČKO
4.     DRAGAN DIMITROV
5.     SANELA FRANČEŠEVIĆ
6.     KRISTINA ILIĆ
7.     KLAUDIA JOZANOVIĆ
8.     GORDANA KOBAC
9.     NATALIJA KOZAR
10.  IVANA MAMIĆ
11.  HRVOJE MANDIĆ
12.  IVANA MEDVEDOVIĆ
13.  IVANA PERKOVIĆ
14.  ANA STANIĆ
15.  IVA ŠARAVANJA
16.  ANGELINA VUKANOVIĆ
17.  GORAN KRMPOTIĆ
18.  KREŠIMIR LOŽNJAK
19.  ADEM MURIĆ
20.  DUŠICA PAVELIĆ
21.  MARIJA ŽUŽUL
22.  NASER BAJRAKTARI
23.  ANA ČALE
24.  VEDRANA DJUKARIĆ
25.  IVANA HEGEDEŠ

dana 17.02. 2014. godine u 8,30 sati

26.  IRENA FIRŠT
27.  MARKO FRANIĆ
28.  KRISTINA GODINIĆ
29.  PETRA JELČIĆ
30.  IVANKA KLARIĆ
31.  PETRA KOSTANJŠAK
32.  DAMIR KRNJAIĆ
33.  SILVIJA LOVREKOVIĆ
34.  JANA LOVRIĆ
35.  BRUNO MAHOVLIĆ
36.  ANA MAJIĆ
37.  MARINA MARKOVIĆ
38.  SINIŠA MILIĆ
39.  MIHAEL MILOŠIĆ
40.  LIDIJA MIRIĆ
41.  MARKO MRKOBRAD
42.  IVAN MRKONJIĆ
43.  DANIJELA OŠTRINA
44.  MARTINA PASARIĆ
45.  TOMO PAVELIĆ
46.  DENI PERIĆ
47.  REA POLJAK
48.  TANJA RADIČEVIĆ
49.  DINO SURAĆ
50.  ANĐELA TADIĆ

* NAPOMENA: Raspored održavanja intervjua bit će objavljen po utvrđivanju konačne liste kandidata koji su zadovoljili na pismenom testiranju. Za eventualna pitanja možete kontaktirati Službu za upravljanje državnim službenicima i namještenicima na tel. 45 67 743, 45 67 184.