Obrazovanje za novu karijeru

Aktivnost predviđa planiranje i organizaciju provedbe verificiranih obrazovnih programa radi stjecanja inicijalnog i/ili dodatnog obrazovanja te profesionalnog usavršavanja i razvoja osobnih znanja i kompetencija u obrazovnim institucijama i/ili ustanovama za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Svrha aktivnosti je poboljšanje osobnih znanja i kompetencija potrebnih za ostvarenje nove karijere na tržištu rada kroz kontinuiranu edukaciju.

Ministarstvo obrane, po završetku obrazovnog programa, korisniku refundira 85% troškova obrazovanja, najviše do 15.000,00 kn.

Obrazovanje za novu karijeru provodi se  u civilnim institucijama po izboru korisnika, a ostvaruje se sklapanjem ugovora između korisnika Programa tranzicije i zbrinjavanja i Ministarstva obrane.  
 
Ministarstvo obrane s korisnicima aktivnosti obrazovanja za novu karijeru, po prestanku službe, sklapa pojedinačne ugovore o refundaciji, prema  kojem snosi 85% troškova obrazovanja po pojedinačnom ugovoru, pri  čemu ukupni trošak svih pojedinačno sklopljenih ugovora na teret Ministarstva obrane ne može biti veći od 15,000.00 kn.

Pojedinačni obrazovni program u okviru aktivnosti obrazovanja za novu karijeru može trajati najdulje godinu dana od dana upisa obrazovnog programa.

Postupak koji prethodi sklapanju ugovora:

Sklapanju ugovora između Ministarstva obrane i korisnika prethodi postupak kojim se definira namjera sklapanja Ugovora. Korisnik je dužan o odabranoj edukaciji obavijestiti savjetnike u Odjelu za tranziciju te u pisanom obliku dostaviti ponudu obrazovne institucije (predračun-izvornik dokumenta  ili ugovor o školovanju-preslika dokumenta) koja mora sadržavati slijedeće elemente:

 • ime i prezime korisnika Programa, adresu i OIB korisnika
 • datum početka i završetka obrazovnog programa, odnosno za obrazovne programe koji imaju propisani rok u kojem polaznik treba položiti završni ispit, krajnji rok polaganja ispita
 • točan naziv obrazovnog programa
 • broj nastavnih sati
 • cijenu obrazovnog programa
 • dokaz o verificiranosti obrazovnog programa

Postupak sklapanja ugovora o refundaciji troškova obrazovanja za novu karijeru:

Po završetku osposobljavanja, korisnik je dužan u roku od 15 dana od izdavanja dokaza o završetku obrazovanja, dostaviti Odjelu za tranziciju:

 • presliku uvjerenja/diplome/svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • izvornik uplatnice/potvrde/računa o podmirenim troškovima obrazovanja
 • presliku  kartice tekućeg računa
 • potvrdu banke o IBAN računu korisnika
 • presliku  osobne iskaznice

Temeljem dostavljene dokumentacije, između Ministarstva obrane i korisnika sastavlja se Ugovor o refundaciji troškova obrazovanja za novu karijeru.
         
Navedenim ugovorom Ministarstvo obrane obvezuje se da će korisniku refundirati 85% troškova obrazovanja, najviše do 15.000,00 kn.