Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane na neodređeno vrijeme

Priloženi dokumenti:
58 KB