Održan seminar o europskoj sigurnosnoj i obrambenoj politici u RACVIAC-u

Uvodnim govorom načelnika Europske sigurnosne i obrambene politike (ESDP – European Security and Defense Policy) Task Force i obnašatelja dužnosti tajnika Europskog učilišta za sigurnost i obranu, Hans-Bernhard Weissertha, u Središtu za sigurnosnu suradnju (RACVIAC-u) u utorak, 13. listopada, otvoren je seminar pod nazivom “Europska sigurnosna i obrambena politika – Jugoistočna Europa u evoluciji europske sigurnosne strukture”.

Seminaru su nazočili predstavnici zemalja jugoistočne Europe, nacionalnih parlamenata, ministarstava obrane, glavnih stožera, ministarstava vanjskih poslova, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, neovisne obrambene analitičare, kao i predstavnici Europske unije i NATO-a.

ESDP je integralni dio Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, s glavnim ciljem osnaživanja vanjskog djelovanja EU putem stvaranja vlastitih mogućnosti za vanjsko djelovanje, kroz  razvoj autonomnih civilnih i vojnih kapaciteta za međunarodno sprečavanje sukoba i upravljanje međunarodnim kriznim situacijama.

Svrha seminara održanog u RACVIAC-u bila je, uz povijesni osvrt na razvoj europske sigurnosne i obrambene politike, i predstavljanje unutarnje organizacijske strukture ESDP-a, dosadašnja postignuća u civilno – vojnim misijama ESDP-a u Europi, Aziji i Africi. Na seminaru se raspravljalo i o učincima ratifikacije Lisabonskog sporazuma na ESDP, te o suradnji između ESDP-a i NATO-a. Posebno važan dio seminara bio je posvećen odnosu ESDP-a i jugoistočne Europe, te na koje sve načine ESDP utječe na razinu regionalne sigurnosti i suradnje, razvoja obrambenog sektora te sprečavanje sukoba i upravljanje kriznim situacijama.