Republika Hrvatska predsjeda Forumom od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2022. | FOTO: HRM/D. Mišić

Održana druga radionica Foruma europskih obalnih straža (ECGFF)

Druga radionica, u sklopu hrvatskog predsjedanja Forumom europskih obalnih straža (ECGFF), održana je 15. i 16. veljače 2022. godine u Lisabonu, Portugalska Republika.

Radionica na temu „Remotely Piloted Aircraft Services (RPAS) for maritime surveillance“ organizirana je u koordinaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA – European Maritime Safety Agency) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH. Zbog aktualne situacije prouzročene pandemijom COVID-19, dio sudionika sudjelovao je putem videokonferencije.

Na početku radionice sudionicima su se obratili izvršna direktorica EMSA-e Maja Markovčić Kostelac, predsjedatelj Međuresornog predsjedništva Foruma europskih obalnih straža načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika HRM komodor Damir Dojkić i ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH Siniša Orlić.

Nakon pozdravne riječi kojom se sudionicima obratio u ime Ministarstva obrane RH i supredsjedatelja Forumom (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova) i riječi zahvale za potporu predsjedanju koje je uputio kolegama iz Europske komisije, agencijama EFCA, EMSA i FRONTEX, komodor Dojkić u nastavno na temu radionice naglasio je važnost uporabe bespilotnih sustava u potpori nadzora pomorske sigurnosti, kontrole pomorskog prometa, uljnog onečišćenja te traganja i spašavanja na moru.

Članice Foruma radionicu su pratile s ukupno 128 lokacija iz cijele Europe, a po završetku radionice održan je drugi sastanak Tajništva Foruma koji se odvija pod hrvatskim predsjedanjem.

Republika Hrvatska predsjeda Forumom od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2022. Predsjedatelj ECGFF je načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, uz kojeg su u Međuresornom predsjedništvu, u svojstvu supredsjedatelja predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva poljoprivrede.

Republika Hrvatska predsjeda Forumom od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2022. | FOTO: HRM/D. Mišić