OSRH probile nanose kod Kosova, danas na pravcu prema Bratiškovcima

Nakon što je rovokopač iz sastava Oružanih snaga RH sinoć probio sniježne nanose kod mjesta Kosovo i time osigurao komunikaciju na pravcu Knin – Drniš, jutros je upućen na probijanje cestovnog pravca Knin – Oklaj – Kistanje – Bratiškovci.

Time će se omogućiti pristup HE Miljacka (smjena djelatnika) te pristup Domu za nemoćne u Bratiškovcima.

Oružane snage RH angažirane su temeljem naloga ministra obrane Ante Kotromanovića, a stavljaju se prema mogućnostima i potrebama na raspolaganje u svrhu otklanjanja posljedica snježnih oborina na području Dalmacije.