Foto: HKOV/ D. Miljković

Peti dan Hrvatska vojska pomaže u obrani od poplava

Na području Jasenovca angažirano je 104 pripadnika Hrvatske vojske sa šest teretnih vozila na izgradnji nasipa

Na izgradnji nasipa na području Jasenovca u mjestu Trebež i danas, 16. ožujka 2018. godine angažiran je protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sa 104 pripadnika OS RH i šest teretnih vozila, kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

Također, na području Lekenika angažirani su pripadnici OS RH sa cisternom za vodu od 3.500 litara za opskrbu mjesnog stanovništva pitkom vodom.

Pripadnici Oružanih snaga RH s motornim i teretnim strojevima angažirani su na aktivnostima u pomoći u obrani od poplava, tamo gdje je prema procjenama nadležnih civilnih institucija to najpotrebnije te sukladno odluci potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića.