Plan nabave Ministarstva obrane Republike Hrvatske za 2021. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i
članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17).

 Plan nabave Ministarstva obrane Republike Hrvatske za 2021. objavljen je u

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

 Napomena: U polju Naručitelj potrebno je upisati Ministartvo obrane