Požar kod Biograda na brdu Debeljak

Požar kod Biograda na brdu Debeljak gasila su tri Canadaira CL-415 na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje).

VOS DUZS je zatražio dva Canadera u 19.10 sati te su isti odmah upućeni na požar otvorenog miniranog prostora površine od 150 x 50 metera. Dolaskom na požarište uočili su eksplozije te izvanrednom taktikom i vještinom nadlijetali požar, izbacili svaki po 60 tona vode. Kako sa završetkom vidnog dijela dana Canadairi moraju biti prizemljeni, u pomoć im stiže treći Canadair zbog postizanja što veće efikasnosti pri gašenju s obzirom da se radi o otežanim okolnostima na miniranom području. Treći Canader je u 7 naleta izbacio 36 tona vode po opožarenoj površini.
U 20.20 sati Canaderi su krenuti natrag u 93. ZB Zemunik, a izgorjelo je oko 16 hektara smreke i visokog raslinja.