Požar kod Šibenika, Grebaštica

Na gašenju požara kod Šibenika, u blizini mjesta Grebaštica gasila su četiri Canadaira i dva Air Tractora PP NOS OS RH.

Na požarištu u blizini mjesta Grebaštica, na zahtjev VOS DUZS, djelovala su četiri Canadaira i dva Air Tractora PP NOS OS RH.

Požar koji je zahvatio oko 80 borove šume, niskog raslinja i trave Canadairi i Air Tractori gasili su od 11:00 sati sve do vidnog dijela dana. Požar nije ugašen.