Požar kod Knina – Vrbnik

Za gašenje požara kod Knina u blizini Vrbnika angažirana su dva aviona CL-415 Canadair i jedan avion AT-802 Air Tractor PP NOS OS RH.

Na povratku sa požarišta kod Tugara u zb Zemunik, pilot aviona uočio je požar kod Knina. Odmah po primljenoj informaciji Vatrogasno operativno središte DUZS (Zagreb) zatražilo je angažiranje istog aviona i preusmjeravanje jednog aviona sa požarišta kod Metkovića te angažiranje još jednog aviona za gašenje požara kod Knina. Vatrom je bila zahvaćena hrastova šuma. Zračne snage su koordiniranim i učinkovitim djelovanjem vodenim bombama na opožareno područje lokalizirali požar.