Požar kod mjesta Uništa u BiH

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) požar u Bosni i Hercegovini kod mjesta Uništa gasio je jedan Canadair CL-415 u vremenu od 17.15 do 18.55 sati. Canadair je preusmjeren sa požara Bili Brig te izvršio 11 bacanja u pograničnom području.