Požar kod Neuma

Jedan Canadair PP NOS OS RH gasio je požar kod Neuma – Ilijino polje u pograničnom području BiH.

Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama, angažiran je jedan Canadair PP NOS OS RH za gašenje požara u BiH. Požarom je bilo zahvaćeno područje uz granicu sa RH, gorjelo je 10 ha niskog raslinja i trave. Canadair je poletio iz zb Zemunik u 17:00 i stigao na požarište u 17:40 sati. Do 18:20 sati Canadair je sa izbačenih 90 tona ugasio požar te u 19:10 sati sletio u zb Zemunik.