Požar kod Perkovića na brdu Mravnik

U jutarnjim satima požar koji je zahvatio nisko raslinje i šumu gasila su dva Canadaira CL-415 i dva Air-tractora AT- 802A (Fire boss) na brdu Mravnik kod Perkovića u Šibensko – kninskoj županiji.

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta (VOS) DUZS – Divulje, , angažirana su dva Canadaira CL-415 u vremenu od 10.00 do 11.50 sati. VOS DUZS u 10.17 sati uputio je još jedan zahtjev prema Zapovjedništvu Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH kojim traže dodatnu pomoć dva Air-tractora AT-802 A (Fire boss) na istom požarištu. Fire boss-ovi angažirani su u vremenu od 10.35 do 11.50, a požar je lokaliziran oko 11 sati.