Požar kod Primorskog Dolca

Na gašenju požara sjeverozapadno od Primorskog Dolca na lokaciji Sitno Donje u Šibensko-kninskoj županiji bio je angažiran jedan avion CL-415 Canadair i jedan avion AT-802 PP NOS OS RH.

Zahtjevom Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama zatraženo je preusmjeravanje jednog aviona CL-415 Canadair sa požarišta na otoku Braču i jednog aviona AT-802 sa požarišta kod mjesta Sedramić za gašenje požara na lokaciji Sitno Donje u blizini autoceste A1. Zapaljena trava i nisko raslinje izazvalo je požar koji se brzo širio južnim vjetrom. Djelovanjem aviona spriječeno je daljnje širenje požara, a spriječeno je i širenje dima koji se nošen vjetrom približavao autocesti.