Požar kod Žrnovnice

U gašenju požara kod Žrnovnice u blizini mjesta Vrilo u Splitsko dalmatinskoj županiji sudjelovala su dva Canadaira PP NOS OS RH.

Temeljem zahtijeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama zapovjedništvo PP NOS OS RH uputilo je dva Canadaira na gašenje požara kod Žrnovnice u blizini mjesta Vrilo u Splitsko dalmatinskoj županiji. Na požarištu gdje je gorjela hrastova i borova šuma, Canadairi su gasili u vremenu od 14:00 do 17:00 sati. Prilikom gašenja požara oba Canadaira su ostvarila ukupno 57 letova te izbacili 330 tona vode.