Požar kod Supetra na otoku Braču

Sa požarišta Milna na gašenje požara kod Supetra na otoku Braču u 09:30 sati preusmjerena su dva aviona jedan CL-415 Canadair i jedan AT-802 Air Tractor te jedan helikopter PP NOS OS RH.

Za gašenje novog požara koji je buknuo kod Supetra na otoku Braču, Vatrogasno operativno središte DUZS u Divuljama zahtjevom je zatražilo preusmjerenje dva aviona i jedan helikopter sa gašenja požara kod mjesta Milne. U teškim uvjetima u kojima rade zračne snage na gašenju velikog požara koji se nošen vjetrom brzo širi, iziskuju ulaganje velikog napora u održavanju koncentarcije, međusobne koordinacije i koordinacije sa zemaljskim snagama.