Požar kod Trogira – Medena

Iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama u 14.57 sati uočen je požar kod Trogira, te je obaviješteno Vatrogasno operativno središte DUZS (Divulje) koje je odmah uputilo zahtjev za angažman zračnih snaga na području Medene. Požar su gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i jedan Canadair CL-415. Angažirani helikopteri preusmjereni su sa požarišta iznad Solina na područje Medene. Canadair CL-415, evidencijske oznake 811, nalazio se u zračnoj luci Split u pripravnosti do trenutka angažmana na požarištu Medena u vremenu od 15.28 do 16.03 sati, nakon čega je vraćen u 93. ZB Zemunik. Zapovjednik PP NOS OS RH, general bojnik Mate Obradović, i tim Zapovjedništva PP NOS OS RH sudjelovali su u koordinaciji i navođenju snaga sa požarišta.
Požar je lokaliziran u 16.20 sati, a izgorjelo je oko 2,5 hektara borove šume

Požar kod Trogira – Medena, kolovoz 2010Požar kod Trogira – Medena, kolovoz 2010Požar kod Trogira – Medena, kolovoz 2010Požar kod Trogira – Medena, kolovoz 2010Požar kod Trogira – Medena, kolovoz 2010