Požar na brdu Komin kod Ploča

Nakon što je u 16.17 sati zaprimljen zahtjev za angažman zračnih snaga na brdu Komin pored Ploča dva Canadaira CL-415 upućena su  na požarište.

Opožareno područje niskog raslinja i borove šume Canadairi su gasili oko sat i pol vremena te se vratili u 93. ZB Zemunik u 19.25 sati.