Požar na o. Braču u uvali Konjska

Nepristupačan teren iznad uvale Konjska, istočno od mjesta Bol, u popodnevnima satima gasila su dva Canadaira.

Zahtjev za angažiranje zračnih snaga zaprimljen je u 17.23 sata, a prvi Canadair na požarištu se zadržao 55 minuta te  je 19 puta bacio vodu na opožareno područje. Drugi Canadair na požarištu je bio 45 minuta i izvršio 14 bacanja vode. Zračne snage izbacile su ukupno 198 tona vode na nisko raslinje i makiju, te prije nego što je požar imao vremena raširiti se svojim brzim, snažnim i čestim udarom Canadairi su još jednom pridonijeli pravovremenom lokaliziranju požara.