Požar na otoku Hvaru

Temeljem zahtjeva VOS DUZS (Divulje) na gašenju požara u uvali Pribinja angažirana su tri Canadaira CL-415 u vremenu od 09.40 do 11.45. Požar je lokaliziran u 13.30 sati.