Požar na p/o Pelješac kod Žuljana i danas gašen

Jedan avion CL-415 Canadair PP NOS OS RH angažiran je i danas, četvrti dan, na gašenju požara kod mjesta Žuljane.

Vatrogasno operativno središte DUZS (Zagreb) zatražilo je preusmjeravanje jednog aviona sa gašenja požara na Biokovu na požarište kod mjesta Žuljane na poluotoku Pelješcu. Već četvrti dan traje gašenje požara koji je zahvatio 100 hektara borove šume. Zbog utjecaja vjetra i nepristupačnog terena požar se i danas aktivirao. Djelovanjem aviona vodenim bombama na opožareno područje požar je lokaliziran. Za gašenje ovog požara zračne snage su u četiri dana izbacile sveukupno 1 266 tona vode.