Požar u blizini Prgometa

Jedan avion AT-802 Air Tractor PP NOS OS RH gasio je požar kod Prgometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Iz Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) zatraženo je preusmjeravanje jednog aviona koji je poletio na požarište Podgora na gašenje požara kod Prgometa. Avion je poletio u 07:40 sati iz zrakoplovne baze Zemunik i djelovanjem vodenim bombama na opožareno područje avion je lokalizirao požar do 09:10 sati, a potom se uputio na gašenje požara kod Podgore.