Požarište u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa i dalje aktivno

Na požaru u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa angažirane su zračne snage u sastavu tri Canadaira CL-415, Air-tractor AT-802 F i helikopter Mi-8 MTV-1.

 

Jedan Canadair je gasio je požar od 9.30 do 10.30 sati te izvršio 5 bacanja vode po opožarenoj površini nakon čega je vraćen u 93.ZB Zemunik.  U popodnevnim satima angažirana su tri Canadaira CL-415 u vremenu od 13.35 do 19.00 sati te izbacili ukupno 258 tona vode po opožarenoj površini.

U 14.41 sat zaprimljen je novi zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman helikoptera i Air-tractora. Helikopter je angažiran za prijevoz 9 gasitelja i opreme, dok je Air-tractor gasio požar u  vremenu od 15.40 do 18.25 sati. U predvečerje angažiran je ponovno helikopter za prijevoz gasitelja i opreme sa požarišta.

Zračne snage u pograničnom području danas su izbacile ukupno 309 tona vode po opožarenom niskom raslinju i makiji u blizini minski sumnjivog prostora. Požarište na lokaciji Veliki Bat kod Uništa u BiH pod kontrolom je bez vatre i dima.