Postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane

Postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane (NBKO) čine pripadnici, motorna vozila i vojna opre-ma Bojne NBKO-a Hrvatske kopnene vojske.

Misija Bojne NBKO osiguranje je potpore cjelokupnim Oružanim snagama RH u NBK zaštiti, provođenjem zadaća NBK motrenja, radiološko-biološko-kemijskog (RBK) izviđanja i RBK dekontaminacije. 

Postroj NBKO čine:

  • zapovjedno vozilo HMMWV
  • četiri kamiona Iveco Trakker koji prevoze sustave za RBK dekontaminaciju MPD-100
  • autocisterna za dostavu vode Iveco Astra.

Sustav MPD-100 namijenjen je za RBK dekontaminaciju ljudi, vozila, opreme i zemljišta. Sastoji se od elektroagregata, spremnika za vodu, uređaja za zagrijavanje vode, sustava za pripremu i miješanje tvari za dekontaminaciju te sustava za raspršivanje. U sastavu su Oružanih snaga RH od 2009. godine i ključno su sredstvo RBK dekontaminacije velike operativne moći. U borbenim uvjetima jednim se sustavom MPD-100 u jednom satu može provesti dekontaminacija do 96 ljudi ili šest do osam borbenih vozila. Jednim spremnikom vode i tvari za dekontaminaciju može se izvršiti RBK dekontaminacija više od 3000 četvornih metara ravne tvrde površine. Sustavi MPD-100 korišteni su u sanaciji područja pogođenih poplavama u proljeće i ljeto 2014. godine.Autocisterna za dostavu vode Iveco Astra koristi se za opskrbu vodom sustava MPD-100, a ujedno se može koristiti i kao sredstvo za gašenje požara. U sastavu je Oružanih snaga RH od 2010. godine.

Postrojem će zapovijedati bojnik Mario Fintić, zamjenik zapovjednika Bojne. Bojnik Fintić pripadnik je Oružanih snaga RH od 2001. godine.