Poziv za iskaz interesa – Ubojna i vježbovna sredstva veliki kalibar

Na temelju članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i članka 28. Uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN 19/18), objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Ministarstvo obrane, sukladno svojim aktivnostima, ima potrebu za nabavom Ubojnih i vježbovnih sredstava veliki kalibar.

Priloženi dokumenti:
170 KB