Predavanja u Središtu za međunarodne vojne operacije | Foto: MORH

Predavanja u Središtu za međunarodne vojne operacije

U sklopu provedbe preduputne obuke kandidata za 6. HRVCON NM-Iraq za sudjelovanje u NATO Mission Iraq u Republici Iraku i operaciji Koalicijskih snaga Inherent Resolve u Državi Kuvajt održano je u petak, 9. rujna 2021. u vojarni Vitez Damir Martić Rakitje predavanje s temom Kulturološke i vjerske različitosti – Islam.

U uvodnom dijelu predavanja zapovjednik kontingenta kapetan bojnog broda François Buj ukratko je informirao predavača Nermina ef. Botonjića sa zadaćama koje ih očekuju te objasnio situacije u kojima će imati susrete s pripadnicima iračke vojske i domicilnog stanovništva, kako bi predavač mogao imati uvid i konkretizirati predavanja u smislu ponašanja i komunikacije, poglavito prema ženama u smislu islamskog i običajnog prava.

Predavač Botonjić koncipirao je predavanja na način da je obradio tri glavne teme: Temelji islama, Sunitsko i šijitsko prakticiranje islama i Irak – religija i tradicija. Obzirom da je predavanje zamišljeno kao interaktivna razmjena mišljenja i iskustava predavača te vojnika i časnika koji su ranije sudjelovali u misijama, razvila se zanimljiva rasprava vezana za neka od aktualnih pitanja iz islamske religije i aktualne situacije u Iraku.

Na koncu predavanja efendiji Botonjiću i svim sudionicima predavanja, ispred Središta za međunarodne vojne operacije, obratio se bojnik Marjan Bolta, zahvalivši se na sadržajnim i korisnim predavanjima koja su važan dio u pripremama naših vojnika za odlazak u mirovne misije.