Primopredaja dužnosti Direktora RACVIAC-a

Dana 11. listopada 2007. u RACVIAC-u, u vojarni HV “Vitez Damir Martić” u Rakitju, održana je svečanost primopredaje dužnosti Direktora RACVIAC-a, između dosadašnjeg Direktora, General bojnika Stergiosa PAPOTIS iz OS Republike Grčke i novog Direktora, Ambasadora Nedžada HADŽIMUSIĆ iz MVP Bosne i Hercegovine.

U svom obraćanju, dosadašnji Direktor RACVIAC-a, General bojnik Stergios Papotis, naglasio je da je transformacija Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu u regionalnu instituciju, odnosno u Vijeće za regionalnu suradnju, značajno utjecalo na unutarnje promjene i dinamiku RACVIAC-a, te da su u tom kontekstu zemlje regije počela preuzimati odgovornost i pojam “Regionalno vlasništvo„ je došao do punog izražaja.

Ambasador Nedžad Hađimusić istaknuo je da je General Papotis jedan od najuspješnijih Direktora RACVIAC-a koji je ostvario ogroman napredak i vidljive rezultate u radu RACVIAC-a u posljednje tri godine. Iza sebe je ostavio solidnu platformu za izgradnju novog RACVIAC-a koji je već počeo i nastaviti će se kontinuirano prilagođavati stalnim promjenama u sigurnosnom regionalnom i medjunarodnom okruženju. Definirajući RACVIAC kao centar koji ima sigurnu budućnost, istaknuo je da će u svom budućem radu intenzivirati suradnju sa relevantnim partnerima na međunarodnom planu, posebice sa NATO-om, EU, OESS, IAEA, OPCW, kao i sa “sestrinskim organizacijama„ – SECI Centrom, MARRI Centrom, SEESAC-om i DPPI, a posebice sa RCC – Vjećem za regionalnu suradnju.

Svečanosti primopredaje dužnosti Direktora RACVIAC-a svojom nazočnošću i govorom uveličali su i Specijalni kooridinator Pakta za stabilnost za Jugoistočnu Europu, Erhard Busek, državni tajnik MO RH, Mato Raboteg, te pomoćnica ministra vanjskih poslova RH, Andrea Gustović Ercegovac. Događaju su ujedno nazočili i pomoćnica ministra vanjskih poslova BiH, Ana Tršić-Babić, pomoćnik ministra obrane RH, Igor Pokaz, pomoćnik ministra obrane BiH, Igor Crnadak, kao i brojni Veleposlanici i vojni izaslanici svih zemalja članica RACVIAC-a akreditirani u RH, predstavnici zemalja zainteresiranih za rad RACVIAC-a, te predstavnici međunarodnih organizacija u regiji.