Primopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporu | Foto: ZzP/ J. Cebić

Primopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporu

Primopredaja je izvršena između vojnog kapelana don Antonia Mikulića i novoimenovanog vojnog kapelana don Kristijana Krajnovića

U vojarni “1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia” u Zagrebu u Vojnoj kapelaniji “Sv. Obitelj i Antun Padovanski” Zapovjedništva za potporu 20. rujna 2023. godine izvršena je primopredaja Ureda vojne kapelanije, između vojnog kapelana don Antonia Mikulića i novoimenovanog vojnog kapelana don Kristijana Krajnovića uz prisustvo don Marka Mede, generalnog vikara Vojnog ordinarijata.

U kapelici “Sv. Obitelj i Antun Padovanski” slavljena je sveta misa, koju je predvodio vojni biskup mons. Jure Bogdan. Nakon čitanja dekreta o imenovanju, don Kristijan je položio ispovijest vjere.

U svome obraćanju vojni biskup mons. Jure Bogdan, novoimenovanom vojnom kapelanu zaželio je da svojom prisutnošću bude instrument Božje ljubavi i prisutnosti te na raspolaganju svim pripadnicima hrvatske vojske koji su pod njegovom duhovnom skrbi. Zahvalio se dosadašnjem kapelanu na njegovom radu i zaželio puno blagoslova na novoj službi vojnog kapelana.

Misnom slavlju su, uz zapovjednika Zapovjedništva za potporu general-pukovnika Mladena Fuzula, nazočili i čelnici i pripadnici Zapovjedništva za potporu te ostali pripadnici hrvatske vojske koji su smješteni u vojarni “1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia”. Posebnom ugođaju svete mise pridonijeli su pripadnici Orkestra Hrvatske vojske.

Dekretom vojnog biskupa mons. Jure Bogdana od 1. rujna 2023. godine don Kristijan Krajnović (svećenik Krčke biskupije) imenovan je vojnim kapelanom Vojne kapelanije “Sv. Obitelj i Antun Padovanski” u Zapovjedništvu za potporu, a duhovno će skrbiti o svim pripadnicima Hrvatske vojske koji su smješteni u vojarni “1. gardijske brigade ‘Tigrovi’ – Croatia”. Dosadašnji kapelan don Antonio Mikulić prešao je na novu službu vojnog kapelana u Vojnoj kapelaniji “Sveti Ivan od Križa” u Velikoj Buni.

Primopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporuPrimopredaja službe vojnog kapelana u Zapovjedništvu za potporu