Foto: OSRH

Pripadnici PP NOS OS RH peti dan pomažu u obrani od poplava

Na poplavljenom području Zadra i Zadarske županije i danas, u petak, 15. rujna 2017., angažiran je jedan Protupoplavni vod Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga (NOS OS RH), sa 96 pripadnika (70 pripadnika Hrvatske kopnene vojske OS RH i 24 pripadnika Zapovjedništva za potporu OS RH).

U pripravnosti u matičnim postrojbama nalazi se 186 pripadnika Hrvatske kopnene vojske (HKoV) OS RH.

Tijekom jučerašnjeg dana bilo je angažirano pet pripadnika HKoV s dva motorna vozila na postavljanju pješačkog mosta u Ninu te osam pripadnika ZzP-a s pet motornih vozila, pet motornih pumpi za vodu i dva agregata za struju na pročistaču u Zadru.