Provedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-a | Foto: HRM

Provedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-a

U području srednjeg Jadrana i na pomorskom vojnom poligonu “Žirje” postrojbe Hrvatske ratne mornarice provele su godišnje vojne vježbe “Prstac”, “Barakuda”, Brancin” i “Zrcalo”

U području srednjeg Jadrana i na pomorskom vojnom poligonu “Žirje” od 12. do 14. travnja 2023. postrojbe Hrvatske ratne mornarice (HRM) provele su godišnje vojne vježbe.

Obalna straža RH i Flota HRM-a provele su taktičke vojne vježbe s bojnim gađanjima “PRSTAC 23” i “BARAKUDA 23”, dok su Pomorska baza Split i Bojna Obalnog motrenja i navođenja u isto vrijeme provele svoje vježbe pod nazivom “BRANCIN 23” i “ZRCALO 23”.

Vježba “PRSTAC 23” ima za cilj uvježbavanje procedura planiranja i provedbu pomorskih operacija snaga Obalne straže RH s težištem na pripremi i realizaciji namjenskih zadaća na moru. U vježbi su sudjelovali ophodni brodovi OOB-31 “Omiš”, OB-02 “Šolta”, OB-04 “Hrvatska Kostajnica”, OB ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”, OB SB-73 “Faust Vrančić”, GB-202 “Modrulj 2”, GB-203 “Modrulj 3” i GB-204 “Modrulj 4”. Gađalo se svim topničkim naoružanjima i strojnicama kao i pješačkim naoružanjem s broda. Tijekom vježbe su provjerene procedure operacija pomorskog presretanja, taktičkog manevriranja, popune na moru te traganja i spašavanja, koje je i ove godine ostvareno u suradnji sa snagama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vježbom je zapovijedao zamjenik zapovjednika Obalne straže RH kapetan bojnog broda Zoran Medvidović, dok je direktor vježbe bio zapovjednik 1. divizijuna OSt RH kapetan fregate Dejan Jadrić.

Vježbe “BARAKUDA 23” provodi se u cilju uvježbavanja procedura planiranja i provedbe pomorskih operacija snaga Flote HRM-a, s težištem na sadržajima protupovršinskog, protuzračnog, minskog i desantnog ratovanja, manevriranja te zaštite snaga. U vježbi su sudjelovale raketne topovnjače RTOP-11 “Kralj Petar Krešimir IV”, RTOP-12 “Kralj Dmitar Zvonimir”, RTOP-21 “Šibenik”, RTOP-41 “Vukovar”, RTOP-42 “Dubrovnik”, desantni brodovi minopolagači DBM-81 “Cetina”, DBM-82 “Krka”, desantni jurišni brodovi, raketne bitnice (RB) te pripadnici Satnije mornaričko-desantnog pješaštva. Vježba se jednim dijelom provela i na vojnom poligonu “Josip Markić” Knin te vježbalištu za podvodno rušenje “Stupica Mala” (u sklopu vojnog vježbališta “Zvizdulja”). Sukladno scenariju vježbe, snage Flote HRM-a uvježbavale su standardne operativne postupke protupovršinskog ratovanja sudjelovanjem više raketnih platformi (RTOP i RB), provele bojno gađanje brodskim topničkim naoružanjem površinskog cilja, nakon čega je slijedilo uvježbavanje procedura protuzračnog ratovanja u zaštiti plovnog postroja i zaštiti snaga. Dio Satnije mornaričko-desantnog pješaštva uvježbavao je provedbu pomorskog desanta, dok je drugi dio provodio gađanje iz minobacača na vojnom poligonu “Josip Markić” Knin. Vježbom je zapovijedao zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Darko Malečić, a direktor vježbe je bio načelnik Operativnog odjela Flote HRM-a kapetan fregate Srđan Bilić.

Vježba “BRANCIN 23” glavni je obučni događaj Pomorske baze Split, a provodi se u cilju uvježbavanja zapovjedništva i podređenih postrojbi u provedbi temeljne zadaće osiguranja logističke potpore postrojbama HRM-a. Tijekom vježbe prikazan je visok stupanj uvježbanosti i osposobljenosti pripadnika postrojbe u pružanju potpore postrojbama HRM-a na lokacijama stalnog razmještaja i izdvojenim lokacijama. Vježba je bila u potpori spomenutih vojnih vježbi postrojbi HRM-a pružanjem mornaričko-tehničke, opskrbne, transportne, sanitetske i opslužne potpore. Zapovjednik vježbe bio je zapovjednik Pomorske baze Split kapetan bojnog broda Željko Jakus, a direktor vježbe bio je zamjenik zapovjednika Pomorske baze Split brigadir Alen Vukman.

Vojna vježba “ZRCALO 23” provedena je na vojnim lokacijama “Zečevo” i “Paninkovac” te na područjima razmještaja postaja obalnog motrenja (POM) od Savudrije na sjevernom Jadranu do Molunta na južnom Jadranu. Cilj vježbe bio je istovremena uspostava komunikacijske i informacijske (KI) infrastrukture u dva taktička operativna središta, sa osiguranim punim spektrom KI servisa i usluga te prikazom pomorske situacijske slike u potpori sustava zapovijedanja i nadzora. Vježba je poslužila za provjeru dostignute razine uvježbanosti i operativne spremnosti u provedbi namjenskih zadaća postrojbe te taktika, tehnika i procedura sukladno zahtjevima interoperabilnosti i implementacije NATO Ciljeva sposobnosti. Zapovjednik vježbe bio je zapovjednik Bojne OMiN brigadir Ivica Suman, a direktor vježbe bio je zamjenik zapovjednika Bojne OMiN kapetan fregate Bernard Juričev.

Uz pripadnike HRM-a, u vježbama su sudjelovale i snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Obavještajne pukovnije te pripadnici Zapovjedništva za kibernetički prostor i satnije Riječnih brodova HKoV-a.

Osiguranje vojnog poligona “Žirje” tijekom vojnih vježbi međusobno su provodile snage Obalne straže RH i Flote HRM-a, uz potporu plovila Ministarstva unutarnjih poslova i Lučke kapetanije Šibenik.

Provedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-aProvedene godišnje obučne aktivnosti postrojbi HRM-a