Registar ugovora i okvirnih sporazuma sklopljeni do 31.12.2016. sa ažuriranim podacima o plaćenim iznosima do 1.2.2017.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo  Registar ugovora i okvirnih sporazuma sklopljeni do 31.12.2016. sa ažuriranim podacima o plaćenim iznosima do 1.2.2017. godine.

 

Priloženi dokumenti:
338 KB