Osiguranje vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane koji sudjeluju u operacijama potpore miru i ostala osiguranja vojnih osoba i djelatnika Ministarstva obrane od posljedica nesretnog slučaja

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJKETIMA STAVLJA SE NA RASPOLAGANJE U PRETHODNOM SAVJETOVANJU

DOKUMENTACIJA O NABAVI

EVIDENCIJSKI BROJ:
UR-202-18-187

    
POSTUPAK JAVNE NABAVE:
PREGOVARAČKI POSTUPAK S PRETHODNOM OBJAVOM

U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

PREDMET NABAVE:
OSIGURANJE VOJNIH OSOBA I DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE KOJI SUDJELUJU U OPERACIJAMA POTPORE MIRU I OSTALA OSIGURANJA VOJNIH OSOBA I DJELATNIKA MINISTARSTVA OBRANE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)

 

Priloženi dokumenti:
4 MB