Državni tajnik Tomislav Ivić potpisao je Pismo namjere pristupanja RH NATO-ovoj multinacionalnoj inicijativi za uspostavu zrakoplovnog obučnog središta u Europi | Foto: MORH/ J. Kopi

RH pristupila NATO-ovoj inicijativi za uspostavu zrakoplovnog obučnog središta u Europi

Državni tajnik MORH-a Ivić potpisao Pismo namjere pristupanja RH NATO-ovoj multinacionalnoj inicijativi za uspostavu zrakoplovnog obučnog središta u Europi

Nakon završetka sastanka ministara obrane NATO saveza, koji je održan 17. i 18. lipnja 2020. godine, jedanaest članica NATO saveza pokrenulo je multinacionalnu inicijativu za obuku borbenih pilota na europskom kontinentu. U ime Ministarstva obrane Republike Hrvatske državni tajnik Tomislav Ivić potpisao je Pismo namjere pristupanja Republike Hrvatske NATO-ovoj multinacionalnoj inicijativi za uspostavu zrakoplovnog obučnog središta u Europi (NFTE).

Pismo namjere, osim Republike Hrvatske, potpisali su i ministri obrane 10 zemalja članica NATO-a: Bugarske, Češke, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Portugala, Rumunjske, Španjolske i Turske.

Pismo namjere, potpisali su i ministri obrane 10 zemalja članica NATO-a | Foto: NATO

NFTE inicijativa će omogućiti obuku pilota aviona, helikoptera, ali i bezposadnih zračnih sustava u posebnim središtima za obuku pilota navedenih platformi. Lokacije će biti odabrane temeljem raspoložive infrastrukture i zemljopisnih preduvjeta, ali i interesa zrakoplovne industrije koja će biti uključena. Ideja koncepta obuke koji treba osigurati potrebite platforme te koji treba doprinijeti smanjivanju troškova obuke pilota, baziran je na pozitivnim iskustvima obuke borbenih pilota u nekim od starijih članica Saveza. Pismo namjere nije obvezujući dokument niti u jednom aspektu, te njegove potpisnice samostalno odlučuju o implementaciji svojih interesa u okviru NFTE inicijative.

NATO je pokrenuo ovu multinacionalnu inicijativu iz razloga što većina članica Saveza ima velike financijske izdatke u održavanju potrebne razine spremnosti borbenih pilota, te su u tom kontekstu prepoznali benefite u ekonomskom smislu i predvidivim godišnjim troškovima obuke.

Državni tajnik Ministarstva obrane RH Ivić pozdravio je pristup Republike Hrvatske NATO-ovoj multinacionalnoj inicijativi za uspostavu zrakoplovnog obučnog središta u Europi naglasivši važnost udruživanja snaga za obuku pilota i povećanja kapaciteta obuke. „Ovaj model multinacionalne suradnje će biti od iznimne važnosti za mnoge europske članice NATO-a, pa tako i za Republiku Hrvatsku, koje će na ovaj način povećati kapacitete obuke svojih pilota“, istaknuo je državni tajnik Ivić.