Sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI Europe | Foto: MORH/ F. Klen

Sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država članica CEDC-a

Ravnateljica Bujan Šujster izrazila je zadovoljstvo rezultatima koji su postignuti u godini hrvatskog predsjedanja CEDC-om

Pod vodstvom ravnateljice Uprave za obrambenu politiku Dunje Bujan Šujster u utorak 26. listopada 2021. održan je drugi ovogodišnji zajednički sastanak ravnatelja za obrambenu politiku Srednjoeuropske obrambene suradnje (Central European Defence Cooperation – CEDC) i država jugoistočne Europe u Trakošćanu.

Sastanku su prisustvovali ravnatelji za obrambenu politiku i visoki predstavnici država članica CEDC platforme: Austrije, Češke Republike, Mađarske, Republike Slovenije, Republike Slovačke i Republike Poljske te visoki predstavnici država jugoistočne Europe: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Albanije, Republike Kosovo, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije.

Sastanak je otvorila ravnateljica Uprave za obrambenu politiku Dunja Bujan Šujster osvrtom na tijek implementacije prioriteta hrvatskog predsjedanja CEDC-om koji su usko povezani sa zaključcima Zagrebačkog sastanka na vrhu država članica Europske unije i zapadnog Balkana, održanog u svibnju 2020., posebice u kontekstu jačanja otpornosti regije na aktualne sigurnosne izazove koje potječu od dezinformacija i drugih hibridnih aktivnosti.

Ravnateljica Bujan Šujster izrazila je zadovoljstvo rezultatima koji su postignuti u godini hrvatskog predsjedanja CEDC-om, posebice rezultatima i zaključcima dvije ekspertne radionice.

“Suzbijanje lažnih vijesti i dezinformacijskih kampanja” koje su omogućile uspostavu šireg regionalnog dijaloga i koordinaciju međusobnih napora država srednje i jugoistočne Europe u potpori inicijativama i projektima Europske unije na području borbe protiv širenja dezinformacija i lažnih vijesti. Također, pozdravljeni su rezultati ekspertne radionice na temu vojne pokretljivosti koja je održana u srpnju 2021. i čiji su zaključci dali dodatni impuls prevladavanju preostalih infrastrukturnih, pravnih i regulatornih prepreke koje otežavaju vojnu pokretljivost.

U okviru prve radne sjednice, ravnatelji za obrambenu politiku država CEDC-a te država jugoistočne Europe razmijenili su mišljenja o sigurnosnim ugrozama koje su se intenzivirale nakon izbijanja pandemije COVID-19, s posebnim naglaskom na hibridne prijetnje, dezinformacijske kampanje i lažne vijesti.

Osvrnuvši se na trenutačni zastoj procesa europskih integracija, ravnateljica Bujan Šujster je izrazila optimizam kako će finalizacija Strateškog kompasa, u kombinaciji s drugim instrumentima i inicijativama EU, omogućiti ne samo jačanje partnerstva s državama jugoistočne Europe, već i daljnji napredak u procesu približavanja država jugoistočne Europe Europskog uniji.

“Postoji samo jedan put naprijed, a to je uska suradnja s državama Zapadnog Balkana, ali da bi se stvari počele kretati u željenom smjeru, potreban je veći angažman obje strane, kako Europske unije tako i samih država aspirantica u provedbi reformi”, naglasila je ravnateljica Bujan Šujster.

U okviru druge radne sjednice, predstavnici država članica CEDC-a razmijenili su stavove o novim sigurnosnim i obrambenim inicijativama EU, s posebnim naglaskom na Strateški kompas.

Ravnateljica Bujan Šujster pozdravila je napredak u okviru zajedničkog CEDC PESCO projekta “The Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Surveillance as a Service” (CBRN SaaS).

“Sada je naša zadaća rezultate ovog projekta pretočiti u konkretan doprinos razvoju ne samo naših nacionalnih sposobnosti, već i sposobnosti Europske unije u cjelini kako bismo ispunili naše obveze koje čine temelj Stalne strukturirane suradnje (PESCO)”, zaključila je ravnateljica Bujan Šujster.

Ministri obrane CEDC-a i država jugoistočne Europe održat će zajednički sastanak u prosincu ove godine.

Sastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI EuropeSastanak ravnatelja za obrambenu politiku država Srednjoeuropske obrambene suradnje i država JI Europe