Seminar

Nadnevka 29. i 30. listopada 2007.g. u RACVIAC-u, Središte za sigurnosnu suradnju, u suradnji sa Centrom za europske sigurnosne studije (CESS), provodi se seminar pod nazivom: “Demokratska kontrola oružanih snaga”.

Prvi dan seminara sastoji se od kombinacije predavanja i diskusija, jedan od govornika biti će i Ministar obrane Bosne i Hercegovine, gospodin Selmo CIKOTIĆ. Drugi dan sastoji se od vježbe odnosno igre preuzimanja uloga .