Spremnost PP NOS OS RH ZA PP sezonu 2011.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske za provedbu zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS) OS RH, sastavljene od dijelova Hrvatske kopnene vojske (HKoV), Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO), Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Bojne za specijalna djelovanje (BSD).

PP NOS OS RH ima sljedeće zadaće: pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama RH u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje, prevoženja i potpore gasiteljima, evakuacije i opskrbe ugroženog stanovništva, potrage i spašavanja pripadnika OS RH i vatrogasnih postrojbi angažiranih u PP sezoni, zajedničkog osposobljavanja i trenaža gasitelja iz sastava Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) – Državne intervencijske postrojbe (DIP) i Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).

U prva četiri mjeseca 2011. godine snage HRZ i PZO bile su angažirane na 79 požara.

Prikaz požara po županijama od 1. siječnja do 30. travnja 2011.

Tijekom angažmana na navedenim požarima snage HRZ i PZO-a utrošile su sljedeće resurse:

 

Organizacija snaga i operativni razmještaj PP NOS OS RH U PP sezoni 2011.

Na razini OS RH ustrojeno je, iz sve tri grane OS RH, Zapovjedništvo protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH, koje je u punom sastavu počelo s radom 20. travnja 2011. godine u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama.
Zapovjednik PP NOS OS RH je general bojnik Mate Obradović.

PP NOS OS RH

sastoji se od:

 • Zapovjedništvo PP NOS OS RH
 • PP NOS HKoV
  • Sastoji se od pripadnika Gardijske oklopno mehanizirane brigade i pripadnika Gardijske motorizirane brigade HKoV-a, koji se razmještaju na otok Mljet i Brijune.
PP NOS HRZ I PZO

Sastoji se od:

 • Protupožarne eskadrile, koju čine zrakoplovi: šest Canadaira (CL-415) i šest Air tractora (AT802A/F)
 • Namjenski organizirane skupine helikoptera: dva helikoptera (Mi-8 MTV1) bazirani na helidromu Divulje
PP NOS HRM
 • Jedan brod tipa desantni brod minopolagač (DBM)
 • Jedan brod tipa desantno-jurišni brod (DJB)
 • Dva gumena čamca (GČ)

 

Tim službe potrage i spašavanja

Čine ga pripadnici Bojne za specijalna djelovanja:

 • 2 planinara
 • 1 parmedic
 • 1 borbeni plivač

Koordinacija

Vatrogasno operativno središte (VOS) Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) u Divuljama, zahtjeve za angažiranjem ljudskih i materijalnih resursa PP NOS OS RH dostavlja Zapovjedništvu PP NOS OS RH u Divuljama.

Temeljem pristiglih zahtjeva i  prosudbe raspoloživih snaga, konfiguracije terena na kojem je požarište, te udaljenosti požarišta od mjesta uzimanja vode, zapovjedništvo PP NOS OS RH zapovijeda angažiranje PP snaga OS RH.

Zrakoplovi i helikopteri početno su navalno sredstvo. Njihova istinska vrijednost, poglavito zrakoplova je u sposobnosti da:

 • napadnu vatru brzo, prije nego što može povećati brzinu kretanja,
 • djeluju na mjestima koja su privremeno nedostupna zemaljskim snagama, usporavajući širenje,
 • izbacuju velike količine vode ili kemijskih sredstava za gašenje na požarište u kratkom vremenskom razdoblju,
 • prenose težište djelovanja, s ciljem udara na kritične točke, zaštite ljudstva i opreme i smirivanja točkastih požara,
 • učinkovito gase u priobalnim područjima zbog mogućnosti uzimanja vode relativno  blizu požarišta.