Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

1. Kandidat za kadeta mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima. Prijava se dostavlja matičnom Odsjeku za poslove obrane. Na oglas se ne mogu prijaviti kandidati s dvojnim državljanstvom.

Prijava mora sadržavati:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
 • presliku domovnice i rodnog lista
 • presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o njezinom pohađanju
 • uvjerenje o nekažnjavanju.
 • potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju
  (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju ili rujnu tekuće godine).

VAŽNO: MATIČNI ODSJEK ZA POSLOVE OBRANE ĆE BITI VAŠ KOORDINATOR TIJEKOM CIJELOG PROCESA AKTIVNOSTI DO PRIJEMA U KADETE.

2. Kandidat za kadeta mora upisati fakultet iz oglasa MORH-a. Potvrdu o upisanom fakultetu kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom Odsjeku za poslove obrane, u protivnom neće biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.

VAŽNO: MORH NE UPISUJE I NE POSREDUJE PRI UPISU KANDIDATA ZA KADETE NA FAKULTETE!

Pojašnjenje: MORH i OS RH svake godine utvrđuju srednjoročne potrebe sustava za mladim časnicima koji će izrasti iz kadeta OS RH. Kadeti koji će pohađati studijski program određenog fakulteta bit će obvezni slušati i nastavne module za potrebe OS-a koji će ga educirati i pripremiti za budući posao časnika roda.

3. Kandidat se poziva na psihologijsko testiranje. O mjestu i vremenu izvješćuje Vas Odsjek za poslove obrane.

4. Kandidati za kadete koji zadovolje na psihologijskom testiranju, pozivaju se na specijalističke liječničke preglede u Institut zrakoplovne medicine u Zagrebu i Institut pomorske medicine u Splitu. Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit će obaviješteni putem Odsjeka za poslove obrane. Kandidati za kadete vojne pilote bit će pozivani na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije upisa na fakultet.
Liječnički pregledi su besplatni.

5. Kandidati za kadete koji su prošli sve prethodne korake, bit će pozvani na Kamp 1. Kandidati za kadete – vojne pilote moraju dodatno proći i program selekcijskog letenja na zrakoplovu. Prethodno, kandidati za kadete potpisuju predugovore s MORH-om o pristupanju selekcijskom letenju i Kampu 1.

Sadržaji selektivnih programa:

 • procjena motiviranosti kandidata za časnički poziv,
 • motoričke pripreme i provjere,
 • struktura OS RH,
 • pravila u OS RH,
 • pješačko naoružanje,
 • vojna komunikacija,
 • drilovi i postupci vojnika u boju,
 • selekcijsko (probno) letenje za kandidate za kadete pilote na tipu zrakoplova ZLIN-242L.

6. Potpisivanje ugovora o školovanju odnosno stipendiranju.

7. Polaganje svečane prisege i ulazak u OS RH.