Upućen kanader na gašenje požara kod Splita

U gašenje požara, danas 27. veljače u 10,50 sati, na poziciju brdo Perun kod Žrnovnice, Splitsko-dalmatinska županija, upućen je jedan Canadaira CL 415 iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO.

Od početka ove godine protupožarne snage sudjelovale su u gašenju požara iz zraka u 7 požara.